На сайті МОЗ доступний повний перелік циклів спеціалізації, тематичного удосконалення медиків та заходів БПР на 2024 рік

ОСВІТА

Кожен представник медичної та фармацевтичної професій, а також працівник сфери охорони здоров’я з немедичною освітою має навчатися упродовж усього періоду професійної діяльності. Ця вимога закріплена у постанові Кабміну № 725 від 14 липня 2021 року.

Це не лише один зі способів розвитку професіоналізму кожного спеціаліста, а й запорука того, що пацієнти отримуватимуть сучасну медичну допомогу, яка базується на засадах доказової медицини. 

Підвищувати професійний рівень можна на циклах тематичного удосконалення, різних заходах безперервного професійного розвитку (БПР) або, проходячи післядипломну підготовку на циклах спеціалізації (здобуття вторинної спеціальності).

Така вимога поширюється не лише на лікарів та фармацевтів зі ступенем магістра, але й на медсестер, акушерок, фельдшерів, асистентів фармацевтів, лаборантів та зубних техніків, які мають ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра або бакалавра, професіоналів з вищою немедичною освітою. Медсестри також можуть здобувати ступінь магістра.

Ця вимога закріплена у наказах МОЗ:

Ці накази регулюють порядок проходження циклів спеціалізації (за фахом та профілем роботи) й циклів тематичного удосконалення для кожної категорії фахівців, затверджують переліки таких циклів. Проте заклади освіти у межах своєї автономії можуть змінювати та розширювати цикли тематичного удосконалення. 

Перелік циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та заходів БПР у 2024 році міститься в окремому розділі сайту. Він доступний за посиланням

Нагадаємо, наприкінці січня МОЗ затвердило Номенклатуру спеціальностей професіоналів у галузі охорони здоров’я та Перелік циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за спеціальностями професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою.

https://moz.gov.ua/article/news/na-sajti-moz-dostupnij-povnij-perelik-cikliv-specializacii-tematichnogo-udoskonalennja-medikiv-ta-zahodiv-bpr-na-2024-rik