Серед українців високий ризик розвитку неінфекційних захворювань

Серед українців високий ризик розвитку неінфекційних захворювань

Устінов О.В.

  • Видавництво «МОРІОН»

Резюме. Результати першого загальнонаціонального дослідження, яке відповідає затвердженому ВООЗ поетапному підходу до епіднагляду (STEPS)

Результати першого загальнонаціонального дослідження щодо поширеності основних факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні, яке

Continue Reading

Аналіз клініко-функціональних характеристик хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений післяаварійний період

Аналіз клініко-функціональних характеристик хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений післяаварійний період

Базика К.Д.

  • Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», Київ, Україна

Резюме. Мета

Continue Reading

Хронічне обструктивне захворювання легень. Ключові питання

Хронічне обструктивне захворювання легень. Ключові питання

Мостовой Ю.М.

  • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
УДК 616.24
 
Мостовой Юрій Михайлович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Актуальність проблеми

За 

Continue Reading

ХОЗЛ: раціональна антибіотикотерапія

ХОЗЛ: раціональна антибіотикотерапія

Хиць А.Р.

  • Редакція журналу «Український медичний часопис»

Резюме. Згідно з новими даними, отриманими Університетським коледжем Лондона, виявлено надмірне призначення первинною ланкою антибіотикотерапії

Актуальність

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) — найбільш поширена патологія, якій можна запобігти. За даними

Continue Reading

Медико-соціальна модель оптимізації первинної медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень в Україні

Медико-соціальна модель оптимізації первинної медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень в Україні

Михальчук В.М., Васильєв А.Г.

  • Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Резюме. У статті представлено нову модель оптимізації первинної медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні

Continue Reading