ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

НИРКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ

В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань.
У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей із зазначених видань звертайтесь за прямим посиланням “Електронна доставка документів” з метою отримання повного тексту.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕДСЕСТЕР


ОСВІТА


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА НАСТАНОВИ


ЛІТЕРАТУРА


 • Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних захворюваннях сечовидільної системи: навч.-метод. посіб. до практ. занять та самостійної роботи студентів VI курсу з дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» / Н. С. Михайловська, О. О. Лісова, Л.Є. Міняйленко. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 148 с.
 • Клінічний медсестринський діагноз: навч. посібник для бакалаврів, магістрів та медсестер за спеціальністю «Медсестринство». – Харків : ХНМУ, 2019. – 156 с. – Укр. мовою
 • Основні принципи діагностики та лікування захворювань сечовидільної та ендокринної системи в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем за програмою навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» / Н. С. Михайловська, О. О. Лісова. –
  Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – 232 с
 • Патофізіологія нирок : навч. посіб. / М. В. Кришталь, А. І. Гоженко, В. М. Сірман. – Одеса : Фенікс, 2020. – 144 с.
 • Профілактика та лікування захворювань нирок і сечовивідних шляхів / П. Д. Плахтій, Г. Й. Юкшинський. – Кам’янецьПодільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 128 с.
 • Профілактика та лікування захворювань нирок і сечовивід-них шляхів / П. Д. Плахтій, Г. Й. Юкшинський. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 128 с.
 • Хронічна хвороба нирок. Замісна ниркова терапія : навчальний посібник для аудиторної та позаудиторної роботи студентів медичних факультетів / В.А. Візір, О.В. Деміденко, А.С. Садомов, І.Б.Приходько. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 89 с.
 • Хронічна ниркова недостатність : метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів / упоряд. В. М. Лісовий, Н. М. Андон’єва, Г. В. Лісова та ін. – Харків : ХНМУ, 2018 – 24 с
 • Хронічний пієлонефрит : метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів / упоряд. В. М. Лісовий, Н. М. Андон’єва, Г. В. Лісова та ін. – Харків : ХНМУ, 2018 – 20 с.