ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань.
У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей із зазначених видань звертайтесь за прямим посиланням “Електронна доставка документів” з метою отримання повного тексту.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ


Затверджені у 2024 році (Замовити)

 • Гострий лімфобластний лейкоз у дітей
 • Гострий розсіяний енцефаломієліт
 • Ішемічний інсульт
 • Гостра променева хвороба
 • Гепатоцелюлярна карцинома
 • Карієс зубів
 • Медичний аборт
 • Метилмалонова та пропіонова ацидемії
 • Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі
 • Первинні заочеревинні саркоми
 • Скринінг раку шийки матки
 • Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою
 • Розсіяний склероз

ПРОТОКОЛИ ТА КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЛІТЕРАТУРА


 • Вертеброгенні ураження нервової системи (діагностика, лікування): навч. посібник для лікарів-інтернів за спеціальностями «Неврологія», «Психіатрія», «Загальна практика – сімейна медиина» / О. А. Козьолкін, С. О. Мєдвєдкова, А. В. Ревенько, О. О. Лісова, А. О. Дронова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. – 106 с.
 • Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Ткаліч І.В. Фізична реабілітація при захворюваннях хребта. Навчальний посібник.- ЗДМУ, 2016. – 90 с.
 • Петро Плахтій, Олександр Галаченко, Віктор Пікуш. П-37  Профілактика і лікування остеохондрозу хребта. –Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 112 с.
 • Проблеми ревматичних захворювань у практиці сімейного лікаря.Загальні питання: навчальний посібник / Ждан В.М., Іваницький І.В., ШтомпельВ.Ю. та ін.-м.Полтава:ТОВ
  «АСМІ»,2013.-208с
 • Серонегативні спондилоартропатії. Анкілозуючий спондилоартрит. Реактивні артрити : метод. вказ. для самостійної роботи студентів V курсу мед. фак-ту / упоряд. О. М. Біловол, І. І. Князькова, В. П. Денисенко та ін. – Харків : ХНМУ, 2018. – 32 с.
 • Чустрак А.П. Тодоров П.І. ​​Комплекс вправ для покращення функціонального стану здоров’я викладачів та студентів в умовах карантинних обмежень. Одеса. 2020. 34 с.