Організація роботи поводження з медичними відходами

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД

Майстренко Євген Валерійович лікар-епідеміолог, КНП “Міська лікарня №6” ДМР

Одна зі складових санітарно-епідеміологічного режиму під час провадження медичної практики — належна організація роботи з медичними відходами.

Медичні відходи — ЦЕ відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які в установленому порядку отримали ліцензію на господарську діяльність з медичної практики, крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті.

Поводженням з відходами — ЦЕ  дії, спрямовані щоб  запобігати утворенню відходів, збирати їх, сортувати, зберігати, обробляти, перевозити, утилізувати, знешкоджувати й  захороняти,  а також  контролювати ці операції та наглядати за місцями видалення.

У своїй роботі працівники мають дотримуватися вимог Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР.

Медичні працівники, які працюють з відходами, зобов’язані дотримуватись санітарних норм. Зокрема вони мають запобігати внутрішньолікарняним інфекціям, правильно вивозити, знищувати побутове сміття та медичні відходи (пп. 25 п. 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285).

Вимоги до організації поводження з медичними відходами можна поділити на загальні та спеціальніЗагальні вимоги до роботи з медичними відходами в закладах охорони здоров’я встановлюють Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325 (далі — Правила).

 • Медичні працівники мають дотримувати відповідної етапності поводження з медичними відходами.
 • Заклад охорони здоров’я розроблює й затверджує типову схему поводження з медичними відходами.
 • Заклад має дотримувати загальних правил збирання, накопичення, маркування та транспортування медичних відходів.
 • Персонал, який допущений до роботи з відходами, має проходити попередні та періодичні медичні огляди, обов’язковий щорічний інструктаж щодо правил безпечного поводження з відходами, мати засоби індивідуального захисту.
 • Приміщення для тимчасового зберігання відходів в межах закладу має відповідати вимогам, що передбачають Правила.
 • Працівники мають вести облік медичних відходів і передавати компаніям, що займаються відповідними відходами, за актом приймання-передачі.
 • Маркування відходів має відповідати Системі, затвердженій Додатком 1 до Правил.

Керівник закладу призначає особу, відповідальну за організацію поводження з відходами і щоденний контроль у закладі. Якщо такої особи не призначили, то відповідальна особа — сам керівник закладу.
  Відходи категорії  А.  Епідемічно безпечні 

Які відходи належать

 • Харчові відходи всіх відділень закладу, крім інфекційних, зокрем й венерологічних та фтизіатричних
 • Відходи, що не контактували з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними та шкірно-венерологічними хворими
 • Побутові відходи* (тверді, великогабаритні, ремонтні) всіх  відділень закладу, крім інфекційних, зокрема й венерологічних та фтизіатричних    (п. 1 розд. IV Правил)

* До побутових належать зокрема й відходи, що утворюються в процесі життя й діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних із виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення (ст. 1 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР).

Послуги з поводження з побутовими відходами надає суб’єкт господарювання, якого визначив орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку як виконавця послуг із вивезення побутових відходів (п. 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою КМУ від 10.12.2008 №1070).

Щоб отримувати послуги з поводження з відходами, заклад укладає договір між споживачем** та виконавцем послуг із вивезення побутових відходів відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого додатком до Правил.

** Закладом охорони здоров’я або ФОПом, що провадить діяльність із медичної практики.

Під час укладання договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами узгоджують графік з огляду на потреби споживача, норми та якість послуг. Виконавець договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами має пред’явити правила надання послуг, графік вивезення відходів, тарифи на надання послуг, а також інформацію про пільги, що передбачають законодавчі акти для окремих категорій населення.

Харчові відходи збирайте окремо від інших відходів в багаторазові ємкості або разові пакети, розміщені в приміщеннях харчоблоків, їдальнях і буфетних. Доки компанія, з якою ви уклали договір про надання послуг із поводження з побутовими відходами, не вивезе їх, зберігайте такі відходи у спеціальних контейнерах. Такими контейнерами маєте бути забезпечені не менше ніж на добу. За відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання зберігайте харчові відходи не довше ніж упродовж 24 годин. Після кожного спорожнення контейнери мийте й дезінфікуйте.

2.6. Поверхні великогабаритних побутових відходів, що контактували з інфікованим матеріалом або хворими, обов’язково дезінфікуйте, перш ніж транспортувати в накопичувальний контейнер або спеціальне приміщення.

 1. Відходи категорії В. Епідемічно небезпечні

Які відходи належать
Інфіковані та потенційно інфіковані відходи, що контактували з біологічними середовищами інфікованого матеріалу:
• використаний медичний інструмент — голки, шприци, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір’я, піпетки, ланцети тощо;
• забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами предмети;
• органічні медичні відходи хворих — тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони тощо;
• харчові відходи з інфекційних відділень закладу;
• відходи, утворені в результаті діяльності медичних лабораторій, — мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях; живі вакцини, непридатні до використання; лабораторні чашки та обладнання для їх перенесення; залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань; інфіковані експериментальні тварини та біологічні відходи віваріїв;
• відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених мокротинням пацієнтів, мікробіологічних лабораторій, що здійснюють роботи із збудниками туберкульозу (п. 1 розд. 5 Правил)

3.1. Господарська діяльність щодо поводження з небезпечними відходами вимагає наявності в такого суб’єкта господарювання відповідної ліцензії.

3.2. Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними (абз. 2 п. 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою КМУ від 13.07.2016 № 446).

3.3. Небезпечні відходи визначає розділ А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізації/видалення і Жовтого та Зеленого переліку відходів» від 13.07.2000 № 1120 (далі — Жовтий перелік).

3.4. До небезпечних належать зокрема й клінічні та подібні їм відходи, а саме — відходи, що виникають у результаті медичного догляду ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються в лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або під час дослідницьких робіт (п. 62 розділу А Жовтого переліку).

3.5. Медичний персонал обов’язково має знезаражувати відходи в спеціальних приміщеннях для їх знезараження. Якщо таких приміщень немає, відходи знезаражуйте в місцях, де вони утворюються.

3.6. Основні методи знезараження відходів категорії В:

 • фізичні — обробка водним насиченим паром під надмірним тиском та температурою;
 • хімічні — обробка розчинами дезінфекційних засобів.

3.7. Заборонено:

 • накопичувати й тимчасово зберігати відходи категорії В, що не пройшли знезараження, разом з іншими відходами;
 • вивозити відходи категорії В за межі закладу охорони здоров’я***без попереднього знезараження.

*** Або за межі місця, де ФОП провадить господарську діяльність з медичної практики.

3.8. Збирайте відходи в місцях їх утворення впродовж робочої зміни, за винятком гострого інструментарію. Використовуйте спеціальний контейнер, що можна заповнювати протягом трьох діб.

3.9. Заборонено порушувати цілісність медичних відходів — розрізати, пересипати, від’єднувати частини тощо. Також заборонено здійснювати будь-які дії з відходами за відсутності відповідних засобів індивідуального захисту і спецодягу, установлювати ємкості для забору відходів на відстані менш ніж одного метра від нагрівальних приладів.

3.10. Збирайте медичні відходи у тверду упаковку, що не проколюється (контейнери), або в разову м’яку (пакети) залежно від конкретного виду відходів. Ємкості мають щільно закриватися та запобігати безконтрольному їх розкриттю.

3.11. Багаторазові ємкості обов’язково знезаражуйте після кожного використання.

3.12. Рідкі відходи (блювотні маси, сечу, фекалії), а також аналогічні відходи хворих на туберкульоз зливайте в систему центральної каналізації лише після їх попереднього знезараження хімічними або фізичними методами.

3.13. Патологоанатомічні та органічні операційні відходи (органи, тканини) кремуйте. 

 1. Відходи категорії С. Токсикологічно небезпечні

 Які відходи належать
• Лікарські, діагностичні, дезінфекційні засоби
• Елементи живлення, предмети, що містять ртуть
• Прилади й обладнання, що містять важкі метали
• Відходи, що утворилися в результаті експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення тощо (п. 1 розд. 6 Правил)

4.1. Відходи категорії С, як і відходи категорії В, належать до небезпечних відходів. Отже, поводження з такими відходами дозволяється суб’єктам господарювання лише за наявності відповідної ліцензії.

4.2. Ємкості для збору відходів щільно закривайте кришками та зберігайте в спеціально виділених приміщеннях.

4.3. Перш ніж збирати й надалі зберігати відходи, обов’язково дезактивуйте їх на місці утворення із застосуванням відповідних засобів. Робоче місце, де утворилися такі відходи, теж дезактивуйте.

4.4. Під час роботи застосовуйте відповідні засоби індивідуального захисту, працюйте у витяжній шафі. 

 1. Відходи категорії D. Радіологічно небезпечні

Які відходи належать
Усі матеріали, що утворюються в результаті використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, установлені рівнями радіаційної безпеки (п. 1 розд. 7 Правил)

5.1. Діяльність із відходами, що утворюються в результаті використання радіоізотопів, як і діяльність із використання радіоізотопних дефектоскопів, підлягає ліцензуванню.

5.2. Право на поводження з радіоактивними відходами мають юридичні та фізичні особи, які мають виданий у встановленому порядку дозвіл органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення відповідного виду діяльності — ліцензіати (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами » від 30.06.1995 № 255/95-ВР).

5.3. Зберігайте ядерні матеріали та джерела іонізуючого випромінювання відповідно до Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Мінприроди від 14.12.2000 № 241 (п. 7.5 наказу Державного комітету ядерного регулювання України «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії» від 21.09.2010 № 121).

Залишити відповідь