Електронні сигарети та перинатальні ускладнення

ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗДОРОВ'Я ЖІНОК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ

Резюме. Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки ризику несприятливих наслідків на стан здоров’я вагітних до та у період вагітності

Актуальність

Куріння тютюну є серйозною проблемою системи охорони здоров’я. Вплив куріння матері на організм плода і новонародженого має важливе медичне значення. Так, статистичні дані свідчать, що 40–50% жінок репродуктивного віку схильні до цієї шкідливої звички, близько половини з них не відмовляються від неї і в період вагітності, хоча сьогодні встановлено, що нікотин має здатність проникати через плацентарний бар’єр та призводити до мультифакторного ураження плаценти та порушення росту плода [1]. Дані літератури повідомляють про існування тісного взаємозв’язку між курінням матері в період вагітності і низькою масою тіла у новонароджених. Окрім того, систематичне куріння призводить до вираженої кальцифікації плаценти і, як наслідок, до хронічної фетоплацентарної недостатності, що в подальшому позначається на масі тіла новонародженого.

Сьогодні все більшої актуальності набуває куріння електронних сигарет, які популяризуються в якості менш шкідливої альтернативи звичайним сигаретам. Сприйняття того, що електронні сигарети менш шкідливі, ніж звичайні, може сприяти їх привабливості серед вагітних, яким складно кинути палити [2]. Тим не менш сучасні електронні сигарети можуть містити нікотин, ароматизатори та добавки, включно з токсинами, які можуть чинити негативний вплив на організм, зокрема і на репродуктивну систему. Останні дослідження на тваринах продемонстрували, що потомство від матерів, що зазнали впливу електронних сигарет, має дефіцит пам’яті, зменшення тривожності, гіперактивності, порушення розвитку легень, зменшення маси плода та підвищення оксидативного стресу і процесів запалення [3, 4]. Також дані літератури свідчать, що куріння електронних сигарет асоційоване з підвищеним ризиком ушкодження легень. Незважаючи на цю інформацію, сьогодні наявна надзвичайно мала кількість досліджень, в яких оцінювався потенційний взаємозв’язок між курінням електронних сигарет та несприятливими наслідками на вагітність, пологи та плід. Проведено дослідження, метою якого було визначити ризик несприятливих наслідків на стан здоров’я вагітних до та у період вагітності [5].

Методи

Дослідниками проаналізовані дані, відібрані з дослідження Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) за період з 2016 по 2018 р. PRAMS — система спостереження, координована Центрами з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), створена в 1987 р. та орієнтована на оцінку ризиків для здоров’я жінок та дітей. В аналіз включені дані з 38 сайтів PRAMS (37 штатів і Нью-Йорку), в яких загалом входили відомості про 79 176  жінок, які нещодавно народили дитину, а також такі показники, як передчасні пологи та низька маса тіла при народженні.

Дослідники оцінювали зв’язок між використанням електронних сигарет протягом 3 міс періоду до настання вагітності і протягом 3 останніх міс вагітності і такими наслідками, як передчасні пологи та низька маса тіла при народженні.

Результати

В результаті проведеного аналізу визначено, що за 3 міс до вагітності електронні сигарети курили 2,7% (95% довірчий інтервал (ДІ) 2,6–2,9%) учасниць і 1,1% (95% ДІ 1,0–1,2%) протягом 3 останніх міс гестації. При цьому куріння електронних сигарет до вагітності не було пов’язано з несприятливими перинатальними результатами, тоді як куріння електронних сигарет протягом останніх 3 міс вагітності асоційоване з підвищенням ризику народження дитини з низькою масою тіла при народженні порівняно з контрольною групою (8,1% проти 6,1%; відношення ризиків (ВР), 1,33; 95% ДІ 1,06–1,66).

Серед вагітних, які не курили звичайні сигарети під час вагітності (n=72,256), куріння електронних сигарет асоційоване з вищою частотою народження дитини з низькою масою тіла (10,6%; ВР 1,88; 95% ДІ 1,38–2,57) і передчасними пологами (12,4%; ВР 1.69; 95% ДІ 1,20–2,39). При подальшій стратифікації за частотою вищеописані асоціації були статистично значущими тільки при щоденному використанні електронних сигарет.

Висновок

Результати дослідження продемонстрували, що куріння електронних сигарет асоційоване з пренатальними ускладненнями, включно з передчасними та пологами та народженням дитини з низькою масою тіла при народженні, особливо ризик високий при щоденному курінні.

Список використаної літератури

  1. England L.J., Bunnell R.E., Pechacek T.F. et al. (2015) Nicotine and the developing human: a neglected element in the electronic cigarette debate. Am. J. Prev. Med.; 49: 286–93. doi: 10.1016/j.amepre.2015.01.015.
  2. England L.J., Tong V.T., Koblitz A. et al. (2016) Perceptions of emerging tobacco products and nicotine replacement therapy among pregnant women and women planning a pregnancy. Prev. Med. Rep.; 4: 481–5. doi: 10.1016/j.pmedr.2016.09.002.
  3. Chen H., Li G., Chan Y.L. et al. (2018) Modulation of neural regulators of energy homeostasis, and of inflammation, in the pups of mice exposed to e-cigarettes. Neurosci. Lett.; 684: 61–6. doi: 10.1016/j.neulet.2018.07.001.
  4. Li G., Chan Y.L., Nguyen L.T. et al. (2019) Impact of maternal e-cigarette vapor exposure on renal health in the offspring. Ann. N. Y. Acad. Sci.; 1452: 65–77. doi: 10.1111/nyas.14174.
  5. Regan A.K., Bombard J.M., O’Hegarty M.M. et al. (2021) Adverse Birth Outcomes Associated With Prepregnancy and Prenatal Electronic Cigarette Use. Obstet. Gynecol.; 138(1): 85–94. doi: 10.1097/AOG.0000000000004432.

Анна Хиць

Редакція журналу «Український медичний часопис»

Залишити відповідь