2023 №3 СТАТТІ

РЕАБІЛІТАЦІЯ

В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань. У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей із зазначених видань звертайтесь за прямим посиланням “Електронна доставка документів” з метою отримання повного тексту.

ІНФЕКЦІЯ COVID-19


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ОСВІТА


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕДСЕСТЕР


САНЕПІДРЕЖИМ


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ


  • Посадова інструкція сестри медичної процедурного кабінету (код КП 3231) (Замовити статтю)
  • Посадова інструкція акушерки жіночої консультації I кваліфікаційної категорії (код КП 3232) (Замовити статтю)

ЛІТЕРАТУРА


  • Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник /За ред.. І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с. 
  • Медична і соціальна реабілітація: підручник / В.Б. Самойленко, Н.П. Яковенко, І.О. Петряшев та ін. — 2-е видання
  • Методичний посібник з питань реабілітації інвалідів: Посібник. – Марунич В. В., Шевчук В. І., Яворовенко О. Б./ Вінниця: О. Власюк, 2006. – 212 с.
  • Обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредітації / Ю.М. Казаков, К.Є.Іщейкін, Т.В.Настрога
  • Підтримка для самостійної реабілітації після пов’язаних із COVID-19 захворювань друге видання
  • Реабілітація військовослужбовців з травмами опорно-рухового апарату та череппо-мозковою травмою в умовах санаторно-курортпих і реабілітаційних закладів: методичний посібник І за заг. ред. Заболотної І. Б” Бабовоі І. К. – Одеса: КП ОМД, 2022. -57 с.
  • Реабілітація пацієнтів з захворюваннями нервової системи : навчально-методичний посібник для магістрів медицини IV курсу медичного факультету закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації по спеціальності «Медицина» кваліфікації професійної «Лікар» / О. А. Козьолкін, І. В. Візір, М. В. Сікорська, О.В. Лапонов. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 183 с.
  • Фізична реабілітація в пульмонології : навчальний посібник. – Вид. 2-ге, виправлене. – Рівне : НУВГП, 2018. – 258 с.